Vraag en antwoord

Vraag: Hoeveel schietbeurten moet je per jaar maken om in aanmerking te komen voor een wapenverlof?

Antwoord: Zowel om in aanmerking te komen voor een verlof (wapenvergunning) als het behouden van een verlof moet je per jaar 18 schietbeurten maken.
Als uitgangspunt geldt dat niet meer dan één schietbeurt per dag kan worden aangetekend, ongeacht het aantal wapens waarmee is geschoten.
Hierop bestaan echter twee uitzonderingen:

1) Voor geweren van de wapengroepen “Groot Kaliber Geweer” en “Historische wapens” geldt dat, voor zover is geschoten op een door de overheid ter beschikking gestelde schiet-accommodatie, per dag één schietbeurt kan worden aangetekend voor ieder wapen waarmee daadwerkelijk is geschoten.
Deze uitzondering geldt alleen voor zover uit het stempel in het schietregister blijkt dat er geschoten is op een overheidsbaan.
Voorbeeld: drie stempels van het Infanterie Schietkamp Harskamp betekent dat er is geschoten met drie geweren.

2) Voor alle wapens geldt dat iedere deelname aan een officieel erkend (inter)nationaal, district- of afdelingskampioenschap als aparte schietbeurt kan worden aangetekend (ongeacht het wapen waarmee is geschoten). Desgevraagd moeten wedstrijdbriefjes worden overgelegd.

Vraag: Hoeveel wapens mag je maximaal hebben?
Antwoord: In het eerste verlofjaar mag je één wapen bezitten als er een redelijk belang voor is, hierna mag je (indien een redelijk belang aanwezig is) meer wapens aanschaffen. Een verlof geeft je de ruimte om in principe maximaal 5 wapens aan te schaffen. Indien je onontbeerlijkheid van meer wapens kunt aantonen kan op dit maximum een uitzondering worden gemaakt.

Vraag: Is de schietsport een dure sport?
Antwoord: Nee, de schietsport hoeft zeker geen dure sport te zijn, het lidmaatschap van een schietvereniging zal gemiddeld liggen tussen de EUR 200,- en de EUR 300,- per jaar, dat hangt af van de vereniging en de mogelijkheden die je daar hebt.  Ook de munitie hoeft niet duur te zijn je schiet bij de meeste verenigingen bijvoorbeeld al kaliber .22 LR vanaf zo’n EUR 6,- tot EUR 10,- per doosje (50 stuks), en voor zwartkruitwapens heb je zwartkruit en slaghoedjes nodig welke redelijk geprijsd zijn.

Vraag: Kan ik meteen een wapenverlof krijgen als ik lid wordt van een schietvereniging?
Antwoord: Nee, je moet minimaal een jaar lid zijn van een schietvereniging om in aanmerking te komen voor een verlof.

Vraag: Kun je een verlof krijgen voor elk type wapen ?
Antwoord: In principe is dat mogelijk mits het een wapen betreft waarmee je bij jouw vereniging kunt schieten, er zijn echter uitzonderingen, dit zijn de zogenaamde ongewenste en/of verboden wapens. Dit zijn meestal extreem zware kalibers of zeer kleine (korte) wapens. Ook volautomatische wapens zijn voor een sportschutter niet te koop, je moet met een wapen in ieder geval een schietsportdiscipline kunnen schieten die de K.N.S.A. de N.P.S.A. of andere erkende overkoepelende organisatie wordt aangemerkt als zodanig.

Vraag: Mag je zodra je een wapenverlof hebt je wapens thuis hebben?
Antwoord: In principe is het antwoord op deze vraag bevestigend, je moet je wapens dan alleen wel deugdelijk hebben opgeborgen zodat deze voor derden niet gemakkelijk toegankelijk zijn, dat geldt zelfs voor de andere huisgenoten. Als een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend aangemerkt een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht is dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen.

Vraag: Ik wil lid worden van een schietvereniging, mijn vraag is krijg ik regelmatig onaangekondigd controle van de politie zodra ik een eigen wapen op mijn naam heb staan?
Antwoord: Je kunt inderdaad op elk moment onaangekondigd controle krijgen van de politie zodra je een vuurwapen op je naam hebt staan. Je mag de ambtenaar echter weigeren binnen te komen als het je niet uitkomt. In de regel wordt een bezoek tevoren aangekondigd.
Het streven van de Politie is om iedere sportschutter minimaal 1 keer per jaar te controleren, ze zullen dan kijken of je je aan de eisen die de wet aan het legaal wapenbezit stelt houdt. In 2002 is bijvoorbeeld 80% van de 1800 wapenbezitters in het district Gelderland-Zuid gecontroleerd.

Vraag: Mag een sportschutter militaire wapens hebben?
Antwoord: Ja sportschutters mogen ook militaire wapens kopen, deze mogen dan alleen niet vallen onder de ongewenste wapens en indien het een volautomatisch wapen betreft moet deze daarvoor ongeschikt gemaakt zijn. (dus een semiautomatische M16 of Fal mag wel)

Vraag: Mag je alle soorten munitie hebben als je een wapenverlof hebt?
Antwoord: Nee, je mag alleen munitie hebben voor de wapens die op je verlof vermeld staan. Let wel, je moet dan een verlof tot voorhanden hebben waarop vermeld staat dat je ook munitie mag hebben.

Vraag: Hoeveel munitie mag je per wapen hebben als je een wapenverlof hebt?
Antwoord: Hoeveel wapens er op je verlof staan doet er niet toe je mag in totaal niet meer dan 10.000 patronen op voorraad houden. Voor kruit geldt dat als je een erkenning hebt volgens Wecq maximum 3 kilo voor rookloos kruit (moderne munitie) en 1 kilo voor zwart kruit (antieke munitie) of bij combinatie een verdeling waarbij zwartkruit  twee keer zo gevaarlijk wordt beschouwd en dus ook berekend als rookloos kruit.

Vraag: Ik heb wel eens gehoord dat een sportschutter ook zelf munitie mag maken, is dat zo en hoe gaat dat dan in zijn werk?
Antwoord: Ja, een sportschutter mag inderdaad zelf zijn munitie maken. De meeste sportschutters die zich hiermee bezig houden doen dit omdat fabrieksmunitie voor hen niet goed genoeg is, ze willen een perfecte patroon voor een perfect schietresultaat, een andere reden kan zijn dat een sportschutter een uitzonderlijk kaliber schiet dat slecht verkrijgbaar is of enorm duur om nieuw te kopen. Om zelf munitie te kunnen maken heb je natuurlijk lege hulzen nodig, die krijg je vanzelf als je je verschoten hulzen mee terug neemt van de schietbaan. Verder heb je natuurlijk nieuwe slaghoedjes, koppen en kruit nodig. Om van al deze componenten dan weer een nieuwe patroon te maken heb je tot slot nog een herlaadpers nodig waarmee je de munitie in elkaar zet. En vooral kennis van zaken. Dit is niet voor elke schutter weggelegd. Je dient je terdege voor te bereiden w.b. erkenning, kennis en ervaring alvorens hier aan te beginnen.

Vraag: Ik ken iemand die een 9mm alarmpistool heeft mag je die hebben in Nederland?
Antwoord: Nee, deze vallen onder de vuurwapenwet en zijn zonder verlof net zo verboden als een echt vuurwapen, ons advies is lever het ding in bij de plaatselijke politie voor je er mee wordt betrapt want dan kunnen de gevolgen wellicht een gevangenisstraf opleveren. Een verlof om zo’n wapen te krijgen is doorgaans alleen voor clubs die honden trainen op schotvastheid en mensen die een startschot geven bij wedstrijden.

Vraag: Mag je lege hulzen thuis hebben zonder dat je een wapenverlof hebt?
Antwoord: Ja, lege hulzen mag je thuis hebben indien het niet om herlaadbare hulzen gaat, voor alle andere componenten zoals herlaadbare hulzen, slaghoedjes en losse kogelkoppen vallen onder de wapenwet en zijn dus verboden als je niet in het bezit bent van een verlof voor het betreffende kaliber.

Vraag: Ik heb een semiautomatisch CO2 (luchtdruk) wapen in mijn bezit, deze ziet er net zo uit als een echte 9mm hij is alleen gifgroen gespoten, ben ik strafbaar als ik het ding zwart of zilvergrijs spuit?
Antwoord: Ja dan ben je strafbaar, tot eind 2002 waren deze luchtdruk wapens indien ze in originele (gekleurde staat) gehouden werden toegestaan. Inmiddels is de wet echter aangepast en is het bezit van een dergelijk wapen verboden, het maakt dus niet meer uit welke kleur deze wapens hebben. Indien een luchtdruk of zelfs een speelgoed wapen uiterlijk op een vuurwapen lijkt (ongeacht de kleur) zijn ze verboden. Noem het kapitaal vernietiging maar je kunt een dergelijk wapen beter inleveren bij de plaatselijke politie, afdeling bijzondere wetten. Via het landelijk overleg bijzondere wetten is er op aangedrongen om een generaal pardon te houden voor mensen die hun legaal gekochte maar inmiddels illegaal geworden spullen inleveren, echter het is zeer twijfelachtig of justitie hierin meegaat. Kortom inleveren is beter dan betrapt worden met een dergelijk wapen maar is geen garantie dat geen vervolging zal plaatsvinden voor illegaal wapen bezit. Wellicht kun je de winkel / wapenhandel waar je het ding hebt gekocht er mee opschepen (reken er niet op dat je je geld terug krijgt) maar als hij het wapen inneemt wordt je in ieder geval niet vervolgd.